Zeillogger VL.92 Balder

15 MAART 1912

Kiellegging bij A. de Jong, Vlaardingen

Historische Achtergrond
De kiel van de zeillogger Balder is gelegd op 15 maart 1912. Op 15 mei 1912 is het schip op de Vlaardingse werf van A.de Jong te water gelaten. De opdrachtgever tot de bouw was de Visserij Maatschappij Mercurius. Van 1912 tot 1921 was de Balder een van de honderden zeilende loggers die zich bezig hielden met de haringvisserij. In 1922 werd de Balder, door het economisch voordeel dat behaald kon worden met de ingetreden motor-logger, opgelegd. In 1929 is zij verkocht aan rederij A.van der Zwan in Scheveningen, hetgeen tevens het einde van de zeilende periode betekende. Door de nieuwe reder werd het schip verlengd, gemotoriseerd en herdoopt tot Oceaan 1.
Tot 1941 is er dus met het schip actief deelgenomen aan de haringvisserij.

“De enige zeillogger in originele staat.”

Zoals vele schepen in die tijd is ook deze logger in de oorlogsjaren gevorderd door de bezetter, maar in september 1945 gelukkig weer naar Nederland teruggekeerd om kort hierna weer aan de haringvangst te gaan deelnemen.

Na deze periode is de Balder verkocht aan de N.V. Sleephelling Maatschappij Scheveningen en doorverkocht aan de Vereniging Beroepsonderwijs in Den Haag, herdoopt tot Zeearend en geschikt gemaakt voor de opleiding in zowel de trawler- als vleet visserij.

In 1976 is het schip voor 1 gulden verkocht aan het Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam. Na een zeer ingrijpende restauratie, waarbij het schip zijn oorspronkelijke lengte weer terugkreeg en zoveel mogelijk in authentieke staat is teruggebracht, heeft deze een ligplaats gekregen bij het Amsterdamse museum.

In 2006 heeft het Scheepvaart Museum Amsterdam, om reden dat de Balder niet in de collectie van het museum paste, besloten het schip over te dragen aan het Visserijmuseum te Vlaardingen de stad waar de logger is gebouwd en die ook de eerste jaren van haar bestaan als thuishaven heeft gediend.

“De historische waarde wordt gekenmerkt door haar authenticiteit.”

VL.92

“In 2006 keerde de Balder terug naar Vlaardingen.”

THUISHAVEN

2010

Balder over naar Stichting Zeillogger Balder

“De Balder wordt gestript voor de restauratie.”

Restauratie – De Balder is ruim 35 jaar geleden, door het Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam, gerestaureerd. In 2001 heeft het Klassebureau voor de scheepvaart Register Holland, de Balder aan een uitgebreide technische inspectie onderworpen met als uiteindelijk oordeel dat een grootschalige reparatie op dit moment het schip van de ondergang kan redden. Indien deze restauratie met duurzame middelen wordt uitgevoerd is dit een garantie dat zij voor de toekomst behouden kan blijven.

Een, door de Stichting in overleg met diverse scheepsreparatie bedrijven, recent opgesteld rapport waarin gedetailleerd de belangrijkste en noodzakelijke werkzaamheden zijn opgetekend dient als basis voor een definitief restauratie bestek.

De stichting beperkt de kosten van de restauratie in aanzienlijke mate door zelf, samen met een team van vrijwilligers, veel voorbereidend werk te verrichten. Daarmee dringt de stichting de kosten van werkzaamheden die moeten worden uitbesteed zoveel mogelijk terug. Zodra de restauratie is uitgevoerd zal deze groep vrijwilligers het schip vaarklaar maken en gaan beheren.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van nieuws van de Balder?
Schrijf u dan nu in en ontvang het nieuws.

De enige varende, en straks zeilende, haringlogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

Share This