Naar Delft

De Balder vertrok op zaterdag 9 december 2013 naar Delft. Hier onderging ze fase 1 van een grootscheepse renovatie.

Oud burgemeester Tjerk Bruinsma met echtgenote zwaait de Balder uit

Naar de werf

Begin december 2013 is de Balder naar scheepswerf Bocxe in Delft gevaren voor de restauratie werkzaamheden. Met de werf is een duidelijk bestek overeengekomen, Twee woorden waren hierbij karakteristiek, te weten “authenticiteit” en “duurzaamheid”. In veel gevallen is er een duidelijke afweging gemaakt tussen enerzijds het beperken van de financiële uitgaven en anderzijds het bereiken van een authentieke en duurzame constructie.

Als voorbeeld hiervan moge het dek dienen: de oude situatie bestond uit een houten dek met relatief veel openingen, wat veel vocht in het schip veroorzaakte, terwijl in de nieuwe situatie onder het nieuwe houten dek een volledig stalen dek is aangebracht en het aantal openingen teruggebracht is, wat resulteerde in meer duurzaamheid zonder inbreuk te doen op de authenticiteit.

De enige varende, en straks zeilende, haringlogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

FOTO GALLERIJ

Share This