Nieuws over de  VL.92 Balder

Vanaf september 2020 willen wij starten met de uitgave van een nieuwsbrief.
Deze zal NIET verschijnen in de maanden dat het magazine de Spil uitkomt.
Heeft u belangstelling voor informatie over de SZB dan kunt u dit via het contactformulier aangeven.
Met de opmerking aanmelden nieuwsbrief.
Reid de Jong overleden

Reid de Jong overleden

De voormalig architect zette zich vanaf de jaren 60 in voor de zeilerij; onder andere voor het terugbrengen en het behoud van de zeilende beroepsvaart. Hij was grondlegger en organisator van onder meer de Singlehanded en de Driehoek Noordzee, maar ook van de Strontrace en de Visserijdagen. Hij woonde meer dan 50 jaar in de vuurtoren van Workum, waar hij, zonder elektriciteit of stromend water, samen met zijn vrouw Cornelie zelfvoorzienend leefde.  Reid Jelles de Jong is 87 jaar geworden.

De Jong werd geboren in Wanneperveen (Ov.). Opgeleid als architect verdiende hij zijn geld met het restaureren van oude panden, zoals Scheepswerf de Hoop in Workum. Sinds 1967 woonde hij in de vuurtoren van Workum. Dat hij niet veel op had met de moderne techniek, kwam daar tot uiting. Tot voor kort hadden ze daar eigenlijk geen elektriciteit. Sinds kort zijn er twee zonnecellen op het dak, maar in principe werd er gestookt op hout en werd het pand verlicht met olielampen. Het werk op het land werd met de hand gedaan, en als er iets gezaagd moest worden ging dat met de handzaag.
De voormalig architect zette zich vanaf de jaren 60 in voor de zeilerij; onder andere voor het terugbrengen en het behoud van de zeilende beroepsvaart. Hij was grondlegger en organisator van onder meer de Singlehanded en de Driehoek Noordzee, maar ook van de Strontrace en de Visserijdagen. De passie voor het historische kwam naar voren in de zeilraces die hij organiseerde, waarvan de Strontrace de bekendste is. Bij die race, gehouden sinds 1974, moeten zeilschepen vanuit Workum mest naar Warmond (Z.-H.) vervoeren. Dit alles op de ambachtelijke manier, wat de race tot een van de zwaarste ter wereld maakt.

Hij woonde meer dan 50 jaar in de vuurtoren onder aan de dijk van Workum, waar hij, zonder elektriciteit of stromend water, samen met zijn vrouw Cornelie zelfvoorzienend leefde ze verbouwden o.a. hun eigen eten.  Op 6 oktober 2014 vond de overdracht plaats van It Toarntsje, de vuurtoren van Workum. Voor het symbolische bedrag van 1 euro is dit kleine maar bijzondere rijksmonument van de Gemeente Súdwest-Fryslân  in eigendom overgegaan naar de Stichting.

De situatie is nog heel vers en mede daardoor nog wat onzeker, maar vooralsnog blijft Cornélie op de vuurtoren wonen. Er zijn potentiële opvolgers, maar die zitten nog in een proeffase t.z.t moet er meer duidelijkheid komen.

Reid Jelles de Jong is 87 jaar geworden.


 

Financiële bijdrage voor de VL.92 Balder

Financiële bijdrage voor de VL.92 Balder

Persbericht – 13 december 2020

Nieuw project: Bezoek de Balder.

Het ene project loopt nog en het volgende project ligt alweer voor ons, het project ‘Bezoek de Balder”. Daarbij gaat het om het digitaal verwerken en registreren van bezoekers aan en bemanning voor de VL.92 Balder.

Met het Themafonds Erfgoedvrijwilligers steunt het Cultuurfonds erfgoedorganisaties via speciale regelingen. Na de succesvolle eerste regeling afgelopen zomer startte vanuit dit themafonds een tweede ondersteunende regeling. Speciaal gericht om het publieksbereik te vergroten d.m.v.  – educatieve middelen, en het digitaliseren van de publieksbegeleiding. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Als de VL.92 Balder niet onderweg is, ligt het unieke schip afgemeerd langs de kade voor Museum Vlaardingen. Zij is in principe op vaste tijden open voor een bezoek en daarnaast zijn er mogelijkheden om vaartochten te maken. Mede gezien de eerdere ervaringen gaat – op het gebied van het inplannen van meevaren en bezoek veel tijd zitten in de administratieve verwerking van een boeking., Je kunt je voorstellen dat het proces van aanmelden, boeken en het verkrijgen van tickets via geautomatiseerde verwerking efficiënter kan verlopen.  Momenteel zijn we ruim 15 uur bezig met diverse administratieve handelingen Door dit te automatiseren kan dit teruggebracht worden tot max 1 ½ uur. Om dit te realiseren wordt er een  nieuwe website gebouwd waarop bezoeken en vaartochten online geboekt kunnen worden en de verwerking daarvan gelijk wordt vastgelegd.

Evenals onze vorige succesvolle aanvraag had ook deze een korte voorbereidingstijd gezien de datum van de deadline voor het indienen bij  het cultuurfondskort en de aankondiging daarvan. Een 3-tal Vlaardingse bedrijven en 1 van buiten Vlaardingen kregen de gelegenheid om een voorstel te doen voor realisatie op basis van onze ontwerpen.

In oktober 2020 is een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage vanuit het landelijk fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Donderdag 10 dec. ontvingen wij het positieve bericht dat de SZB voor ons project Bezoek de Balder een substantiële bijdrage ontvangt zodat hiermee gestart kan worden in de verwachting dat het in het vaarseizoen van 2021 operationeel zal zijn. Als SZB zijn wij hier natuurlijk zeer blij mee en danken de subsidiegevers voor deze bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bert Otto, 06 18612669, pr@zeilloggerbalder.nl


 

Fotowedstrijd VL.92 Balder

Fotowedstrijd VL.92 Balder

Fotografeer de historische haringlogger VL.92 Balder bij avond.

Maak je mooiste foto zoals jij de Balder ziet in avondsfeer. De VL.92 Balder ligt afgemeerd aan de Westhavenkade, naast de nieuwe Havenkraan. Doe mee met de fotowedstrijd van Stichting Haringlogger Balder. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging! De laatste maand van het jaar en misschien wel de leukste opdracht. Wij dagen je uit! Maak een avondopnamen van de Balder. Meedoen is leuk maar kan je ook nog wat opleveren! Door de organisatie van de Stichting Haringlogger Balder stelt een leuke prijs ter beschikking voor de mooiste, leukste of sfeervolste foto.

Voorwaarden
Om mee te dingen voor een prijs dient iedere foto gemaakt te zijn tussen 15 december 2020 en 15 januari 2021. De inzender dient tevens de maker van de foto te zijn.

 • Deelnemers mogen maximaal twee digitale foto’s uploaden per wedstrijd.
 • Medewerkers van Stichting Zeillogger Balder zijn uitgesloten van deelname.
 • De foto’s hebben altijd betrekking op het thema van de fotowedstrijd.
 • De foto’s worden voorafgaande aan plaatsing gecontroleerd en indien van toepassing verwijderd.
 • Op de foto’s mag geen auteursrechten van toepassing zijn.
 • Foto’s mogen slechts beperkt bewerkt zijn.
 • Professionele fotografen zijn uitgesloten van deelname.
 • Het gaat om pure foto’s en niet om digitale kunst.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan SZB het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door SZB. Hieronder vallen in ieder geval: de website,  Facebook, Twitter en de Nieuwsbrief van SZB.
 • De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld.
 • Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk voor alle websitebezoekers. SZB  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
 • SZB is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • Professionele fotografen zijn uitgesloten van deelname.
 • De foto’s moeten minimaal 1 MB en maximaal 5 MB zijn. Aanvaardbare bestandsformaten zijn: Png, Jpg en Tiff.
 • Foto’s moeten gezonden worden naar: pers@zeillogerbalder.nl
 • Na afloop van deze wedstrijdperiode worden de 3 beste inzendingen gekozen door de deskundige jury.  De jury zal bij haar beoordeling o.a. letten op de kwaliteit en originaliteit van de foto. Deelnemers van wie een foto is genomineerd, krijgen tijdig bericht. Twee weken na sluiting van de fotowedstrijd een afspraak met de winnaar gemaakt.
 • De winnende foto krijgt een ereplaats op onze website.

Tip om je mooiste Balder foto te maken:

Wie in het donker foto’s wil gaan maken mag buiten zijn camera zeker zijn statief niet vergeten. Bij avond/nachtfotografie kunnen sluitertijden oplopen tot soms wel meerdere seconden, en het is onmogelijk om al die tijd het beeld met de hand perfect stil te houden. Hoe langer je belicht, hoe meer allerlei trillingen de foto beïnvloeden, dus hoe belangrijker stabiliteit van een statief wordt. Wie geen statief heeft kan natuurlijk ook iets anders gebruiken zoals een muurtje of bankje, maar deze moeten dan maar net aanwezig zijn op de plek waar je wilt fotograferen.

VEEL SUCCES MET DE WEDSTRIJD LEEF JE UIT!

Voor meer informatie:
Hans Bakker
Zeillogger VL.92 Balder
PR-Media
06 11 35 07 49
pers@zeilloggerbalder.nl


 

Woelige baren, veilige haven

Woelige baren, veilige haven

100 jaar Museum in Vlaardingen

Foto Lijnstraat 2. Vlaardingen, de oudste locatie van het museum. Collectie Stadsarchief Vlaardingen

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherij-museum, de voorloper van het huidige Museum Vlaardingen, werd opgericht. In de afgelopen honderd jaar had het museum het, net als nu, niet altijd even makkelijk. Gebrek aan financiële middelen, ruimtegebrek, verbouwingen en verhuizingen lopen als een rode draad door de geschiedenis van het museum. Maar het museum kent ook vele hoogtepunten. Hier zijn bijzondere initiatieven ontwikkeld en spraakmakende tentoonstellingen gemaakt.

Al honderd jaar heeft Vlaardingen een eigen museum, waar het rijke verleden van de stad te bewonderen is. Dit heugelijke feit laat Museum Vlaardingen, als rechtmatig opvolger van de Oudheidkamer, niet onopgemerkt voorbijgaan. Met de tentoonstelling Woelige baren, veilige haven. 100 jaar museum in Vlaardingen wordt u vanaf 1 november meegenomen in het verleden van het museum van de stad.

Met pronk- en topstukken uit de begintijd, waaronder de bijzondere objecten uit de schenking van mr. Simon van Gijn die aan de basis ligt voor de collectie van de Oudheidkamer, wordt het verleden van het museum opeens heel tastbaar. De meeste aandacht zal uitgaan naar de laatste vijftig jaar, de periode waarin het museum gevestigd is aan de Westhavenkade 54. Veel Vlaardingers kennen het museum nog uit deze tijd en bewaren speciale herinneringen aan bijvoorbeeld het snoepwinkeltje en het aquarium. Met hulp van oud-medewerkers, de Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen en vrijwilligers zijn vijfentwintig memorabele momenten gekozen, waarmee deze periode uit de geschiedenis van het museum nog een keer tot leven komt.

Woelige baren, veilige haven
100 jaar museum in Vlaardingen
1 november 2020 t/m 21 februari 2021
Museum Vlaardingen
Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen 

Let op: online reserveren verplicht: www.museumvlaardingen.nl/tickets


 

De Balder

advertisement

Ligplaats Balder

t.o. Museum Vlaardingen
Westhavenkade 56
Vlaardingen

Nieuws Archief

De enige varende, en straks zeilende, haringlogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

FOTO GALLERIJ

Share This