Nieuws over de  VL.92 Balder

Ons digitale magazine Vooronder in uw mailbox?

 Heeft u belangstelling voor informatie over de SZB dan kunt u dit via het contactformulier aangeven.
Met de opmerking aanmelden nieuwsbrief.

Virtuele tewaterlating

Virtuele tewaterlating

Virtuele tewaterlating VL.92 Balder
De Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) stelden deze zomer gezamenlijk € 350.000 extra beschikbaar ter ondersteuning van creatieve oplossingen voor problemen veroorzaakt door de corona crisis. De afgelopen jaren hebben zij met veel enthousiasme de maritieme sector in al haar geledingen financieel ondersteund. De Stichting Zeillogger Balder, die dit jaar geen openstellingen, rondvaarten etc. kon realiseren zag haar inspanningen van de afgelopen jaren tot stilstand () komen. Na het onderzoeken van diverse opties is zij uitgekomen op het multimediaproject ‘Beleef de Balder’ die zij samen met MCW creative agency heeft uitgevoerd.

Doelstelling:
Om toch de VL. 92 Balder te kunnen bezoeken en het unieke verhaal te kunnen vertellen, is nu een virtueel bezoek aan het schip mogelijk gemaakt onder de noemer: Beleef de Balder. De uitvoering is voor de geïnteresseerden in het schip en zijn geschiedenis, te zien op de PC. Met de tablet op schoot brengen wij je nu naar de Noordzee met al haar gevaren en beleef  je het leven aan boord.  Middels een prachtige game timeline ontdek je of je geschikt bent om een reis mee te gaan.
Jaarlijks bezoeken honderden schoolkinderen uit Vlaardingen en de regio de VL.92 Balder. Deze presentatie is een prima uitgangspunt voor hun bezoek aan boord. Door de verschillende interactieve multimediale elementen krijgen de bezoekers een uniek beeld van het schip en al haar facetten en krijgen zij op een creatieve en afwisselende wijze kennis over het leven aan boord.

Breed inzetbaar en herbruikbaar.
Dit betekent dat de presentatie/virtuele rondleiding als onderdeel van de website opgenomen is en als aandachttrekker kan dienen om in 2021 gasten te verleiden om aan boord te gaan.  Ook in het educatie deel van het visserij ruim is er na de (her) opening gelegenheid om op een groot scherm het varen en leven te beleven.

Stap aan boord en Beleef de Balder.

‘Illustratie  MCW Creative Agency’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Otto.
06 18612669, pr@zeilloggerbalder.nl


 

Bijzonder moment voor visserijschepenuitalphenaandenrijn.nl

Bijzonder moment voor visserijschepenuitalphenaandenrijn.nl

Ook zonder de VL.92 Balder toch met visserijhistorie aan de slag…

Jouw website heeft haar 10.000e bezoeker verwelkomd en behoort daarmee tot de meest populaire websites op JouwWeb. Wees gerust, zelfs met veel bezoekers brengen wij geen extra kosten in rekening.

Met deze geruststellende afsluiting feliciteerde mijn webmaster me afgelopen maand. Toch leuk, dat een tweede keus om informatie te geven over de vele visserijschepen die in Alphen aan den Rijn zijn gebouwd door de twee werven van de familie Boot en de werf van de firma Pannevis zoveel geïnteresseerden zouden trekken. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat ik er een boek over zou schrijven en dat was ook de reden, dat ik voor bronnenonderzoek terecht kwam bij het Nationaal Visserijmuseum in Vlaardingen.

Helaas sloot het Museum voor restauratie en kon ik niet meer bij het daar aanwezige materiaal. Ik heb toen het besluit genomen met het al verzamelde materiaal een website te maken. Je kunt dan al beginnen met wat je hebt en aanvullen als er nieuw materiaal beschikbaar komt…

Gelukkig waren er meer bronnen beschikbaar en dat leverde in ieder geval een leuk beginnetje op. Die beslissing heeft goed uitgepakt met bovenstaand resultaat. Inmiddels staat er op de site informatie over 193 vissersschepen die in Alphen zijn gebouwd. Is er nieuw materiaal aanwezig, dan staat dat onder het kopje update vermeld.

Het laatste jaar ben ik regelmatig bezig geweest informatie te achterhalen over binnenvaartschepen die op deze weven zijn gebouwd en later zijn omgebouwd tot mossel- oester- of garnalenkotter. Per dag kan ik bijvoorbeeld zien, waar de bezoekers vandaan komen. De afgelopen maand kwamen er 193 bezoekers uit Nederland, 10 uit België, 3 uit Canada,2 uit China (!), 2 uit Suriname, 2 uit Duitsland, 2 uit de V.S, 1 uit Spanje en 1 uit Engeland.
Regelmatig is er contact met deze bezoekers die je al dan niet met behulp van Google Translate van aanvullende informatie kan voorzien of die je juist extra info geven. Zo blijf je dus toch betrokken bij het verhaal over onze visserij in heden en verleden. Toch hoop ik, dat de situatie rondom het Covid-virus over niet al te lange tijd normaliseert en we elkaar weer op de Balder kunnen ontmoeten…….

Als ik jullie voor die tijd niet meer zie, in ieder geval maak er prettige feestdagen van en blijf gezond….

Maarten Bal
visserijschepenuitalphenaandenrijn.nl


 

Reid de Jong overleden

Reid de Jong overleden

De voormalig architect zette zich vanaf de jaren 60 in voor de zeilerij; onder andere voor het terugbrengen en het behoud van de zeilende beroepsvaart. Hij was grondlegger en organisator van onder meer de Singlehanded en de Driehoek Noordzee, maar ook van de Strontrace en de Visserijdagen. Hij woonde meer dan 50 jaar in de vuurtoren van Workum, waar hij, zonder elektriciteit of stromend water, samen met zijn vrouw Cornelie zelfvoorzienend leefde.  Reid Jelles de Jong is 87 jaar geworden.

De Jong werd geboren in Wanneperveen (Ov.). Opgeleid als architect verdiende hij zijn geld met het restaureren van oude panden, zoals Scheepswerf de Hoop in Workum. Sinds 1967 woonde hij in de vuurtoren van Workum. Dat hij niet veel op had met de moderne techniek, kwam daar tot uiting. Tot voor kort hadden ze daar eigenlijk geen elektriciteit. Sinds kort zijn er twee zonnecellen op het dak, maar in principe werd er gestookt op hout en werd het pand verlicht met olielampen. Het werk op het land werd met de hand gedaan, en als er iets gezaagd moest worden ging dat met de handzaag.
De voormalig architect zette zich vanaf de jaren 60 in voor de zeilerij; onder andere voor het terugbrengen en het behoud van de zeilende beroepsvaart. Hij was grondlegger en organisator van onder meer de Singlehanded en de Driehoek Noordzee, maar ook van de Strontrace en de Visserijdagen. De passie voor het historische kwam naar voren in de zeilraces die hij organiseerde, waarvan de Strontrace de bekendste is. Bij die race, gehouden sinds 1974, moeten zeilschepen vanuit Workum mest naar Warmond (Z.-H.) vervoeren. Dit alles op de ambachtelijke manier, wat de race tot een van de zwaarste ter wereld maakt.

Hij woonde meer dan 50 jaar in de vuurtoren onder aan de dijk van Workum, waar hij, zonder elektriciteit of stromend water, samen met zijn vrouw Cornelie zelfvoorzienend leefde ze verbouwden o.a. hun eigen eten.  Op 6 oktober 2014 vond de overdracht plaats van It Toarntsje, de vuurtoren van Workum. Voor het symbolische bedrag van 1 euro is dit kleine maar bijzondere rijksmonument van de Gemeente Súdwest-Fryslân  in eigendom overgegaan naar de Stichting.

De situatie is nog heel vers en mede daardoor nog wat onzeker, maar vooralsnog blijft Cornélie op de vuurtoren wonen. Er zijn potentiële opvolgers, maar die zitten nog in een proeffase t.z.t moet er meer duidelijkheid komen.

Reid Jelles de Jong is 87 jaar geworden.


 

Financiële bijdrage voor de VL.92 Balder

Financiële bijdrage voor de VL.92 Balder

Persbericht – 13 december 2020

Nieuw project: Bezoek de Balder.

Het ene project loopt nog en het volgende project ligt alweer voor ons, het project ‘Bezoek de Balder”. Daarbij gaat het om het digitaal verwerken en registreren van bezoekers aan en bemanning voor de VL.92 Balder.

Met het Themafonds Erfgoedvrijwilligers steunt het Cultuurfonds erfgoedorganisaties via speciale regelingen. Na de succesvolle eerste regeling afgelopen zomer startte vanuit dit themafonds een tweede ondersteunende regeling. Speciaal gericht om het publieksbereik te vergroten d.m.v.  – educatieve middelen, en het digitaliseren van de publieksbegeleiding. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Als de VL.92 Balder niet onderweg is, ligt het unieke schip afgemeerd langs de kade voor Museum Vlaardingen. Zij is in principe op vaste tijden open voor een bezoek en daarnaast zijn er mogelijkheden om vaartochten te maken. Mede gezien de eerdere ervaringen gaat – op het gebied van het inplannen van meevaren en bezoek veel tijd zitten in de administratieve verwerking van een boeking., Je kunt je voorstellen dat het proces van aanmelden, boeken en het verkrijgen van tickets via geautomatiseerde verwerking efficiënter kan verlopen.  Momenteel zijn we ruim 15 uur bezig met diverse administratieve handelingen Door dit te automatiseren kan dit teruggebracht worden tot max 1 ½ uur. Om dit te realiseren wordt er een  nieuwe website gebouwd waarop bezoeken en vaartochten online geboekt kunnen worden en de verwerking daarvan gelijk wordt vastgelegd.

Evenals onze vorige succesvolle aanvraag had ook deze een korte voorbereidingstijd gezien de datum van de deadline voor het indienen bij  het cultuurfondskort en de aankondiging daarvan. Een 3-tal Vlaardingse bedrijven en 1 van buiten Vlaardingen kregen de gelegenheid om een voorstel te doen voor realisatie op basis van onze ontwerpen.

In oktober 2020 is een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage vanuit het landelijk fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Donderdag 10 dec. ontvingen wij het positieve bericht dat de SZB voor ons project Bezoek de Balder een substantiële bijdrage ontvangt zodat hiermee gestart kan worden in de verwachting dat het in het vaarseizoen van 2021 operationeel zal zijn. Als SZB zijn wij hier natuurlijk zeer blij mee en danken de subsidiegevers voor deze bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bert Otto, 06 18612669, pr@zeilloggerbalder.nl


 

De Balder

advertisement

Ligplaats Balder

t.o. Museum Vlaardingen
Westhavenkade 56
Vlaardingen

Nieuws Archief

Virtuele tewaterlating

Virtuele tewaterlating

Virtuele tewaterlating VL.92 Balder
De Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) stelden deze zomer gezamenlijk € 350.000 extra beschikbaar ter ondersteuning van creatieve oplossingen voor problemen veroorzaakt door de corona crisis. De afgelopen jaren hebben zij met veel enthousiasme de maritieme sector in al haar geledingen financieel ondersteund. De Stichting Zeillogger Balder, die dit jaar geen openstellingen, rondvaarten etc. kon realiseren zag haar inspanningen van de afgelopen jaren tot stilstand () komen. Na het onderzoeken van diverse opties is zij uitgekomen op het multimediaproject ‘Beleef de Balder’ die zij samen met MCW creative agency heeft uitgevoerd.

Doelstelling:
Om toch de VL. 92 Balder te kunnen bezoeken en het unieke verhaal te kunnen vertellen, is nu een virtueel bezoek aan het schip mogelijk gemaakt onder de noemer: Beleef de Balder. De uitvoering is voor de geïnteresseerden in het schip en zijn geschiedenis, te zien op de PC. Met de tablet op schoot brengen wij je nu naar de Noordzee met al haar gevaren en beleef  je het leven aan boord.  Middels een prachtige game timeline ontdek je of je geschikt bent om een reis mee te gaan.
Jaarlijks bezoeken honderden schoolkinderen uit Vlaardingen en de regio de VL.92 Balder. Deze presentatie is een prima uitgangspunt voor hun bezoek aan boord. Door de verschillende interactieve multimediale elementen krijgen de bezoekers een uniek beeld van het schip en al haar facetten en krijgen zij op een creatieve en afwisselende wijze kennis over het leven aan boord.

Breed inzetbaar en herbruikbaar.
Dit betekent dat de presentatie/virtuele rondleiding als onderdeel van de website opgenomen is en als aandachttrekker kan dienen om in 2021 gasten te verleiden om aan boord te gaan.  Ook in het educatie deel van het visserij ruim is er na de (her) opening gelegenheid om op een groot scherm het varen en leven te beleven.

Stap aan boord en Beleef de Balder.

‘Illustratie  MCW Creative Agency’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Otto.
06 18612669, pr@zeilloggerbalder.nl


 

Bijzonder moment voor visserijschepenuitalphenaandenrijn.nl

Bijzonder moment voor visserijschepenuitalphenaandenrijn.nl

Ook zonder de VL.92 Balder toch met visserijhistorie aan de slag…

Jouw website heeft haar 10.000e bezoeker verwelkomd en behoort daarmee tot de meest populaire websites op JouwWeb. Wees gerust, zelfs met veel bezoekers brengen wij geen extra kosten in rekening.

Met deze geruststellende afsluiting feliciteerde mijn webmaster me afgelopen maand. Toch leuk, dat een tweede keus om informatie te geven over de vele visserijschepen die in Alphen aan den Rijn zijn gebouwd door de twee werven van de familie Boot en de werf van de firma Pannevis zoveel geïnteresseerden zouden trekken. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat ik er een boek over zou schrijven en dat was ook de reden, dat ik voor bronnenonderzoek terecht kwam bij het Nationaal Visserijmuseum in Vlaardingen.

Helaas sloot het Museum voor restauratie en kon ik niet meer bij het daar aanwezige materiaal. Ik heb toen het besluit genomen met het al verzamelde materiaal een website te maken. Je kunt dan al beginnen met wat je hebt en aanvullen als er nieuw materiaal beschikbaar komt…

Gelukkig waren er meer bronnen beschikbaar en dat leverde in ieder geval een leuk beginnetje op. Die beslissing heeft goed uitgepakt met bovenstaand resultaat. Inmiddels staat er op de site informatie over 193 vissersschepen die in Alphen zijn gebouwd. Is er nieuw materiaal aanwezig, dan staat dat onder het kopje update vermeld.

Het laatste jaar ben ik regelmatig bezig geweest informatie te achterhalen over binnenvaartschepen die op deze weven zijn gebouwd en later zijn omgebouwd tot mossel- oester- of garnalenkotter. Per dag kan ik bijvoorbeeld zien, waar de bezoekers vandaan komen. De afgelopen maand kwamen er 193 bezoekers uit Nederland, 10 uit België, 3 uit Canada,2 uit China (!), 2 uit Suriname, 2 uit Duitsland, 2 uit de V.S, 1 uit Spanje en 1 uit Engeland.
Regelmatig is er contact met deze bezoekers die je al dan niet met behulp van Google Translate van aanvullende informatie kan voorzien of die je juist extra info geven. Zo blijf je dus toch betrokken bij het verhaal over onze visserij in heden en verleden. Toch hoop ik, dat de situatie rondom het Covid-virus over niet al te lange tijd normaliseert en we elkaar weer op de Balder kunnen ontmoeten…….

Als ik jullie voor die tijd niet meer zie, in ieder geval maak er prettige feestdagen van en blijf gezond….

Maarten Bal
visserijschepenuitalphenaandenrijn.nl


 

Reid de Jong overleden

Reid de Jong overleden

De voormalig architect zette zich vanaf de jaren 60 in voor de zeilerij; onder andere voor het terugbrengen en het behoud van de zeilende beroepsvaart. Hij was grondlegger en organisator van onder meer de Singlehanded en de Driehoek Noordzee, maar ook van de Strontrace en de Visserijdagen. Hij woonde meer dan 50 jaar in de vuurtoren van Workum, waar hij, zonder elektriciteit of stromend water, samen met zijn vrouw Cornelie zelfvoorzienend leefde.  Reid Jelles de Jong is 87 jaar geworden.

De Jong werd geboren in Wanneperveen (Ov.). Opgeleid als architect verdiende hij zijn geld met het restaureren van oude panden, zoals Scheepswerf de Hoop in Workum. Sinds 1967 woonde hij in de vuurtoren van Workum. Dat hij niet veel op had met de moderne techniek, kwam daar tot uiting. Tot voor kort hadden ze daar eigenlijk geen elektriciteit. Sinds kort zijn er twee zonnecellen op het dak, maar in principe werd er gestookt op hout en werd het pand verlicht met olielampen. Het werk op het land werd met de hand gedaan, en als er iets gezaagd moest worden ging dat met de handzaag.
De voormalig architect zette zich vanaf de jaren 60 in voor de zeilerij; onder andere voor het terugbrengen en het behoud van de zeilende beroepsvaart. Hij was grondlegger en organisator van onder meer de Singlehanded en de Driehoek Noordzee, maar ook van de Strontrace en de Visserijdagen. De passie voor het historische kwam naar voren in de zeilraces die hij organiseerde, waarvan de Strontrace de bekendste is. Bij die race, gehouden sinds 1974, moeten zeilschepen vanuit Workum mest naar Warmond (Z.-H.) vervoeren. Dit alles op de ambachtelijke manier, wat de race tot een van de zwaarste ter wereld maakt.

Hij woonde meer dan 50 jaar in de vuurtoren onder aan de dijk van Workum, waar hij, zonder elektriciteit of stromend water, samen met zijn vrouw Cornelie zelfvoorzienend leefde ze verbouwden o.a. hun eigen eten.  Op 6 oktober 2014 vond de overdracht plaats van It Toarntsje, de vuurtoren van Workum. Voor het symbolische bedrag van 1 euro is dit kleine maar bijzondere rijksmonument van de Gemeente Súdwest-Fryslân  in eigendom overgegaan naar de Stichting.

De situatie is nog heel vers en mede daardoor nog wat onzeker, maar vooralsnog blijft Cornélie op de vuurtoren wonen. Er zijn potentiële opvolgers, maar die zitten nog in een proeffase t.z.t moet er meer duidelijkheid komen.

Reid Jelles de Jong is 87 jaar geworden.


 

Financiële bijdrage voor de VL.92 Balder

Financiële bijdrage voor de VL.92 Balder

Persbericht – 13 december 2020

Nieuw project: Bezoek de Balder.

Het ene project loopt nog en het volgende project ligt alweer voor ons, het project ‘Bezoek de Balder”. Daarbij gaat het om het digitaal verwerken en registreren van bezoekers aan en bemanning voor de VL.92 Balder.

Met het Themafonds Erfgoedvrijwilligers steunt het Cultuurfonds erfgoedorganisaties via speciale regelingen. Na de succesvolle eerste regeling afgelopen zomer startte vanuit dit themafonds een tweede ondersteunende regeling. Speciaal gericht om het publieksbereik te vergroten d.m.v.  – educatieve middelen, en het digitaliseren van de publieksbegeleiding. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Als de VL.92 Balder niet onderweg is, ligt het unieke schip afgemeerd langs de kade voor Museum Vlaardingen. Zij is in principe op vaste tijden open voor een bezoek en daarnaast zijn er mogelijkheden om vaartochten te maken. Mede gezien de eerdere ervaringen gaat – op het gebied van het inplannen van meevaren en bezoek veel tijd zitten in de administratieve verwerking van een boeking., Je kunt je voorstellen dat het proces van aanmelden, boeken en het verkrijgen van tickets via geautomatiseerde verwerking efficiënter kan verlopen.  Momenteel zijn we ruim 15 uur bezig met diverse administratieve handelingen Door dit te automatiseren kan dit teruggebracht worden tot max 1 ½ uur. Om dit te realiseren wordt er een  nieuwe website gebouwd waarop bezoeken en vaartochten online geboekt kunnen worden en de verwerking daarvan gelijk wordt vastgelegd.

Evenals onze vorige succesvolle aanvraag had ook deze een korte voorbereidingstijd gezien de datum van de deadline voor het indienen bij  het cultuurfondskort en de aankondiging daarvan. Een 3-tal Vlaardingse bedrijven en 1 van buiten Vlaardingen kregen de gelegenheid om een voorstel te doen voor realisatie op basis van onze ontwerpen.

In oktober 2020 is een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage vanuit het landelijk fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Donderdag 10 dec. ontvingen wij het positieve bericht dat de SZB voor ons project Bezoek de Balder een substantiële bijdrage ontvangt zodat hiermee gestart kan worden in de verwachting dat het in het vaarseizoen van 2021 operationeel zal zijn. Als SZB zijn wij hier natuurlijk zeer blij mee en danken de subsidiegevers voor deze bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bert Otto, 06 18612669, pr@zeilloggerbalder.nl


 

De Balder

advertisement

Ligplaats Balder

t.o. Museum Vlaardingen
Westhavenkade 56
Vlaardingen

Nieuws Archief

De enige varende, en straks zeilende, haringlogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

Share This