Restauratie van de VL.92
15 MAART 1912
Kiellegging bij A. de Jong, Vlaardingen
De restauratie van de Balder
Na een lange periode van voorbereiding vertrok de Balder op zaterdag 7 december 2013, om 14.00 uur, vanaf haar vaste ligplaats aan de Westhavenkade, naar Delft. Bij scheepswerf Bocxe heeft de Balder een grootscheepse restauratie ondergaan. De restauratie omvatte ondermeer nieuwe huidplaten voor de romp, een geheel nieuw dek en gerepareerde masten. Dit gedeelte van de restauratie heeft ongeveer een jaar geduurd.
“Authenticiteit & duurzaamheid”
De Balder is ruim 35 jaar geleden door het Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam gerestaureerd. In 2001 heeft het Klassebureau voor de scheepvaart Register Holland de Balder aan een uitgebreide technische inspectie onderworpen, met als uiteindelijk oordeel dat een grootschalige reparatie het schip van de ondergang kan redden. Indien deze restauratie met duurzame middelen wordt uitgevoerd, is dit een garantie dat het schip voor de toekomst behouden kan blijven.

.

Een door de Stichting in overleg met diverse scheepsreparatiebedrijven recent opgesteld rapport, waarin gedetailleerd de belangrijkste en noodzakelijke werkzaaheden zijn opgetekend, dient als basis voor een definitief restauratie bestek.

De totale kosten, voortvloeiend uit de genoemde werkzaamheden en aangevuld met alle noodzakelijke kleine werken zullen, inclusief een post onvoorzien, ca.1.475.000 euro gaan bedragen. De Stichting zal potentiële sponsors en financiers benaderen om de benodigde financiën bijeen te brengen.

“De historische waarde wordt gekenmerkt door haar authenticiteit.”
VL.92
“In 2006 keerde de Balder terug naar Vlaardingen.”
THUISHAVEN
2010
Balder over naar Stichting Zeillogger Balder
“De Balder wordt gestript voor de restauratie.”
De Stichting beperkt de kosten van de restauratie in aanzienlijke mate door samen met een team van vrijwilligers, veel voorbereidend werk te verrichten. Daarmee dringt de stichting de kosten van werkzaamheden die moeten worden uitbesteed zoveel mogelijk terug. Zodra de restauratie is uitgevoerd, zal deze groep vrijwilligers het schip vaarklaar maken en gaan beheren. Als het schip weer vaarklaar is, zullen sponsoren, tegen een kleine bijdrage in de exploitatiekosten, in de gelegenheid worden gesteld van het schip gebruik te maken.

In het op te stellen exploitatieplan werkt de stichting uit op welke wijze de sponsors en financiers betrokken blijven bij het behoud en gebruik van de Balder. Hierbij wordt gedacht aan vaartochten, presentaties aan boord, bedrijfsontvangsten en deelname aan maritieme en culturele evenementen.

De enige varende, en straks zeilende, haringlogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

Share This