De Stichting

18 MEI 2010

Stichting Zeillogger Balder

Het bestuur van de Stichting Zeillogger Balder (SZB) heeft de meer dan 100 jaar oude zeillogger eind 2010 in beheer overgenomen van het Museum Vlaardingen. Deze overname heeft tot doel de VL92 Balder te behouden voor de toekomst. Allereerst is de stichting bezig met het uitvoeren van een grootschalige restauratie en het opstellen van een exploitatie- en beheerplan.

Een gedetailleerde projectopzet maken en het verkrijgen van voldoende financiële middelen zijn nu de twee hoofdtaken van het bestuur.

Het bestuur van de Stichting Zeillogger Balder bestaat uit:

 • Leo Verhart – Voorzitter
 • Aad Schuilenburg – Secretaris
 • Frank Gielen – Penningmeester
 • Jan Huis – Techniek
 • Bert Otto – Evenementen & Vrijwilligers
 • Maarten Bal – Algemeen ondersteunend
Bestuur Stichting Zeillogger Balder. V.l.n.r. Maarten Bal, Aad Schuilenburg, Leo Verhart, Jan Huis en Bert Otto

“Laatst overgebleven authentieke zeilende haringlogger.”

Bidboek SZB

Commissies;

 • Vaarcommissie
  Bert Otto – teamleider, front office evenementen, rondleiders (namens bestuur)
  Frans de Bloois – Schipper, coördinatie varen en bemanning
  Joop van der Boor – Schipper, coördinatie varen en bemanning
  Cees Maree – Catering
  Marinus Nijhoff – Catering
  Nick van der Burgt – Coördinatie locale vaartochten en rondleiders
 • Vrijwilligers/Evenementen
  Bert Otto (namens bestuur)
 • PR/Media
  Hans Bakker (pers, sociale media en fotografie)
  Nick van der Burgt
  Edgar Aaldijk (websites)
  Bert Otto (namens bestuur)
 • Techniek
  Jan Huis (namens bestuur)
  Jan Bot (coördinator vrijwilligers techniek)
  Philip Rijkuiter (hoofd technische dienst)
 • Sponsor/Fondsenwerving
  Leo Verhart (namens bestuur)
  Gera van der Weijden
  Karel Schot

Secretariaat
Johanna Naberkade 37
3137 TL Vlaardingen
Telefoon 010 – 475 32 35
K.v.K. nummer 24496005
IBAN NL84ABNA0551907223
BIC ABNANL2A
ANBI nummer 75810

Beschermvrouwe mr. A.M.M. Jetten MSc (Annemiek), burgemeester van Vlaardingen

“De Balder heeft een groot museaal en uniek karakter.”

Wilt u met ons in contact komen?
Vul dan onderstaand formulier in.

13 + 9 =

De enige varende, en straks zeilende, haringlogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

FOTO GALLERIJ

Share This