De Stichting

18 MEI 2010

Stichting Zeillogger Balder

Het bestuur van de Stichting Zeillogger Balder (SZB) heeft de meer dan 100 jaar oude zeillogger eind 2010 in beheer overgenomen van het Museum Vlaardingen. Deze overname heeft tot doel de VL92 Balder te behouden voor de toekomst. Allereerst is de stichting bezig met het uitvoeren van een grootschalige restauratie en het opstellen van een exploitatie- en beheerplan.

Een gedetailleerde projectopzet maken en het verkrijgen van voldoende financiële middelen zijn nu de twee hoofdtaken van het bestuur.

Het bestuur van de Stichting Zeillogger Balder bestaat uit:

 • vacant – Voorzitter
 • Maarten Bal – Secretaris
 • Frank Gielen – Penningmeester
 • Jan Huis – Techniek
 • Bert Otto – Evenementen & Vrijwilligers
Bestuur Stichting Zeillogger Balder. V.l.n.r. Maarten Bal, Aad Schuilenburg, Leo Verhart, Jan Huis en Bert Otto

“Laatst overgebleven authentieke zeilende haringlogger.”

Bidboek SZB

Commissies;

 • Vaarcommissie
  Bert Otto – teamleider, front office evenementen, rondleiders (namens bestuur)
  Frans de Bloois – Schipper, coördinatie varen en bemanning
  Joop van der Boor – Schipper, coördinatie varen en bemanning
  Cees Maree – Catering
  Marinus Nijhoff – Catering
  locale vaartochten en rondleiders
 • Vrijwilligers/Evenementen
  Bert Otto (namens bestuur)
 • PR/Media
  Hans Bakker (pers, sociale media en fotografie)
  Edgar Aaldijk (websites & magazine)
  Bert Otto (namens bestuur)
 • Techniek
  Jan Huis (namens bestuur)
  Jan Bot (coördinator vrijwilligers techniek)
  Philip Rijkuiter (hoofd technische dienst)
 • Sponsor/Fondsenwerving
  Maarten Bal (namens bestuur)
  Gera van der Weijden
  Karel Schot

Secretariaat
Aziëlaan 375
2408 HZ Alpen a/d Rijn
017 242 49 43 

K.v.K. nummer 24496005
IBAN NL84ABNA0551907223
BIC ABNANL2A
ANBI nummer 75810

Beschermheer Bert Wijbenga, burgemeester van Vlaardingen

“De Balder heeft een groot museaal en uniek karakter.”

Wilt u met ons in contact komen?
Vul dan onderstaand formulier in.

4 + 10 =

De enige varende, en straks zeilende, haringlogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

Share This