Technische Data

Zeillogger VL.92 Balder

Data vl92

HISTORISCH

15 mei 1912 te water lating in Vlaardingen. Tot 1921 zeilende logger haringvisserij. Van 1929 tot 1941 herdoopt als Oceaan I.

oorlogsjaren en daarna

September 1945 terug in Nederland en herdoopt tot Zeearend als opleidingsschip Trawler en Vleet visserij.

MUSEUMSCHIP

In 1976 voor 1 gulden gekocht van Scheepvaartmuseum Amsterdam. In 2006 over aan Vlaardingen. In 2010 verkocht aan Museum Vlaardingen en onder beheer gebracht van de Stichting Zeillogger Balder.

het begin

15 maart 1912, werf A. de Jong te Vlaardingen

Gebouwd in opdracht van de eveneens Vlaardingse Visscherij Maatschappij Mercurius (rederij Pot). Als gevolg van de voortgaande motorisering van de vissersvloot is het schip uit de vaart genomen en in 1929 verkocht aan rederij Arie van der Zwan, een Scheveningse reder, waarna het als verlengde motorlogger voer onder de naam, respectievelijk. het visserijmerk Oceaan 1 Sch.14. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het schip gevorderd geweest door de Kriegsmarine.

In 1960 is het verkocht aan de Vereniging van Beroepsonderwijs in Den Haag en onder de naam Zeearend dienstgedaan bij de Visserijschool te Scheveningen. Hiertoe was het schip geschikt gemaakt voor zowel de trawlvisserij als de visserij met de vleet en was het vis ruim verbouwd tot leslokaal.

Zeillogger VL.92 Balder

Op 13 mei 1912, na een bouwtijd van twee maanden, ging het schip te water. De bouw vond plaats in opdracht van de Visscherij-Maatschappij “Mercurius”, opgericht in 1911 te Vlaardingen.

De Balder nam van 1912 tot 1921 voor deze maatschappij deel aan de haringvisserij.

Lengte o.a. - 26,55 meter

Lengte l.l. - 23,80 meter

Breedte - 6,50 meter

Holte - 3,10 meter

Diepgang - 2,80 meter (achter)

Diepgang - 1,60 meter (gemiddeld)

Zeiloppervlak - 288m2 (max.)

Leeg gewicht - 162 ton

Voortstuwing - Mercedes OM355, 240pk

Klassebureau - Register Holland

Klasse eisen notatie - Z 1.2.3.4; geen ijsklasse

Kottertuig

Een voor- of fokkemast en een bazaansmast, beide met gaffelzeilen. Het voor de voortstuwing benodigde zeiloppervalk was met twee masten voldoende verdeeld om hanteerbaar te zijn en ook aan de vleet liggend was dit een praktische tuigage. In plaats van twee masten hoefde nu maar een mast gestreken te worden.

Grootzeil - 108 m2

Details

De maten:

– Voorzijde (HH-RH): 8,00 m
– Bovenzijde (RH-NH): 9,08 m
– Achterzijde (SH-NH): 14,40 m
– Onderzijde (SH-HH): 10,10 m
– Kruis of rak-op-schoot (RH-SH): 12,70 m

Bezaan - 54,40 m2

Details

De maten;

– Voorzijde (HH-RH): 6,15 m
– Bovenzijd (RH-NH): 6,88 m
– Achterzijde (SH-NH): 7,50 m
– Onderzijde (SH-HH): 7,50 m
– Kruis (RH-SH of rak-op-schoot), of diagonaal: 9,44 m

Stagfok - 28,40 m2

Details

de maten:

– Voorzijde (HH-TH): 10,20 m
– Achterzijde (SH-TH): 9,20 m
– Onderzijde (SH-JHH): 6,00 m

Kluiver - 37,40 m2

Details

De maten;

– Voorzijde (HH-TH): 15,40 m
– Achterzijde (SH-TH): 10,20 m
– Onderzijde (SH-HH): 8,72 m

Gaftopzeil - 37,60m2

Details

De maten;

– Totale voorzijde (imaginaire HH-boven NH): 12,44 m
– Achterzijde (SH-boven NH): 7,60 m
– Totale onderlengte (SH-imaginaire HH-onder NH): 4,44 m
– Snede (lengte van de voorzijde) (HH-onder NH): 3,29=8 m

Van de ondervoorhoek wordt een wig uitgesneden zodat door de manier van bevestigen van het zeil de driehoek tussen gaffel en masttop goed wordt afgedekt, zodat de wind optimaal wordt benut.

Idem bezaan - 22,50 m2

Details

Bezaantopzeil

– Totale voorzijde (imaginaire HH-bocen NH): 8,72 m
– Achterzijde (SH-boven NH): 5,60 m
– Totale onderlengte (SH-imaginaire halshoek): 7,12 m

De uit te snijden wig is:
– Voor (Imaginairee NH-onder NH): 2,96 m
– Achter (HH-onder NH): 2,57 m
– Onder (HH-imaginair HH): 0,60 m

TE WATER

13 mei 1912 op Vlaardingse werf van A. de Jong te water gelaten. Opdrachtgever Visserij Maatschappij Mercurius.

HARINGVISSERIJ

Van 1912 tot 1921 was de VL.92 Blader één van de honderden zeilende en naar haring vissende loggers.

OPGELEGD

In 1922 opgelegd. De motorlogger deed zijn intrede. 1929 verkocht aan rederij A. van der Zwan in Scheveningen.

NIEUW LEVEN

Balder werd verlengt, gemotoriseerd en herdoopt in Oceaan 1. Tot 1941 actieve deelname aan de haringvisserij.

OORLOGSJAREN

Gevorderd door de bezetter maar in 1945 weer terug gekeerd naar Nederland om weer aan de haringvangst te gaan doen.

OPLEIDINGSSCHIP

Verkocht aan de Sleephelling Maatschappij Scheveningen en doorverkocht aan de Vereniging Beroepsonderwijs Den Haag

WEER HERDOOPT

Door de onderwijsgroep in Den Haag herdoopt in Zeearend en geschikt gemaakt voor het opleiden van jonge vissers.

DOORVERKOCHT

In 1976 is het schip voor één gulden verkocht aan het Nederlands Scheepvaart Museum in Amsterdam.

RESTAURATIE

Ingrijpend verbouwd, terug naar haar  oorspronkelijke lengte en zoveel mogelijk in authentieke staat. 

THUISHAVEN

 

In 2006 is de VL.92 Balder overgedragen aan het  toenmalige Visserijmuseum in Vlaardingen. Haar thuishaven.

DE STICHTING

18 mei 2010, oprichting van de Stichting Zeillogger Balder. Voor het behoud van de Balder.

DOELSTELLING

De SZB wil de VL.92 Balder behouden als maritiem erfgoed voor Vlaardingen en de rijke historie van de visserij.

VL.92 Balder, de 110-jarige Zeilende Haringlogger

Het icoon van Vlaardingen

Techniek